Rökning

Rökning är tillåten i din lägenhet eller på din egen balkong eller uteplats.

Det är ej tillåtet att röka i föreningens allmänna utrymmen, d.v.s. trapphus, hiss, förråd, cykelrum, soprum, källsortering och undercentral. Det är ej heller tillåtet att röka direkt utanför entréerna då röken då tar sig in i ventilationen till sovrummen.