Porten

Porten till fastigheterna skall alltid hållas låst. Det är ej tillåtet att ställa upp porten utan uppsikt.
Porten till fastigheten är utrustad med kodlås. Aktuell portkod får ej spridas till utomstående.
Portkoden fungerar mellan 06:00 och 21:00. Övriga tider måste nyckel användas, lägenhetsnyckeln är den nyckel som används.