Nycklar och inpassering

Utelåst?

Se följande länk för att se hur du ka komma in i trapphuset utan metallnycklar eller tagg:
Länk till beskrivning av passérsystem

Metallnycklar:

Föreningens nycklar ingår i ett system som inte får brytas genom att t.ex. byta låshus utan att kontakta styrelsen. Detta för att lägenhetsservice ska kunna genomföras. Systemet möjliggör även att vissa nycklar kan begränsas till att bara fungera på t.ex. återvinningsrum och avfallsrum medan andra kan fungera på många fler utrymmen. Därmed kan t.ex. medlemmarnas lägenhetsnycklar både fungera för de egna lägenhetsdörrarna, entréporten, avfallsutrymmena och återvinningrummet samtidigt som avfallshämtarnas nycklar bara går till avfalls- och återvinnigsrummen.

Nycklarna i detta system kan endast kopieras eller nytillverkas efter styrelsens godkännande och hos en låssmed i Jakobsberg: Norrlås.

Boende som behöver nytillverka nycklar måste kontakta styrelsen för att få en godkänd blankett at ta med till låssmeden.

Våra lägenhetsdörrar har två lås, ett cylinderlås som är integrerat med handtaget och ett extra tillhållarlås, som är monterat separat under handtaget.

Cylinderlåset är det som ingår i fastigheternas låssystem. Allt underhåll eller nytilverkning av nycklar måste ombesörjas/godkännas av styrelsen.

Tillhållarlåsets nycklar kan ni själva ombesörja kopiering av men ev. byte av låskista måste styrelsen godkänna.

Föreningen har ett avtal med Norrlås AB som ger dig rabatt ifall du skulle behöva hjälp av en låssmed. Efter att styrelsen meddelats och godkännt arbete, får du själv betala alla kostnader för den hjälp du anlitar av låssmed.

http://www.norrlas.se Telefon: 08-580 190 09

Elektroniska nycklar:

Föreningen använder elektroniska nycklar för entréportarna på bottenvåningen. Medlemmar i föreningen kan kvittera ut ett begränsat antal elektroniska nycklar, s.k. taggar. Det finns även möjliughet at tillsammans med styrelsen ansluta redan befintliga taggar och passérkort om så önskas.

Se mer information här: Länk till beskrivning av passérsystem.