Lägenhetsnummer

  • Föreningens lägenhetsnummer står på ytterdörrens övre högra hörn på yttersidan.
  • Lantmäteriets lägenhetsnummer hittar du på namntavlan nere i entrén.
    • Det är detta nummer du behöver när du ska byta adress!

Lantmäteriets lägenhetsnummer räknas ut så här:
Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet.
Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare, våningsplanenunder entréplanet numreras nedåt med 09, 08 och så vidare. Numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.lägenhetsnummer