Julgranar

När julen är slut måste du själv ta hand om din julgran. Granar ska lämnas till återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation är Görvälns återvinningsstation. Du hittar länk till återvinningsstationen under ”Externa Länkar”

Julgranen får alltså ej ställas ut på gården eller vid källsorteringen då vår förening inte har någon organiserad hämtning av granar.