Husdjur

Du får mycket gärna ha husdjur i din lägenhet.
För allas trevnad får husdjuren dock inte rastas, dvs. göra sina behov på föreningens mark.
Tänk också på att alla husdjur ska hållas kopplade överallt i Järfälla kommun, särskilt i naturreservaten.