Hobbyrum

Vill du använda områdets hobbyrum?
I portiken mellan Gjutmästare Rosbergs väg och Anton Johanssons väg finns ett
hobbyrum som boende i området kan få använda. För få använda rummet skall
du bo i området och vara medlem i ”Föreningen Bolinders Hobbyverkstad”.
För att bli medlem i föreningen betalar du årsavgiften på 100 kr på föreningens
plusgiro 63 04 24-0 Märk betalningen med namn, bostadsrättsförening (så
många bokstäver som får plats i meddelandefältet).
För att kunna hålla vår medlemsmatrikel uppdaterad ber vi dig också fylla i
nedanstående uppgifter till föreningens e-post
bolindershobbyverkstad@gmail.com
Namn:
Bostadsrättsförening:
Telefon:
e-post:

När vi fått in betalningen får du tillbaka portkod till hobbyrummet
användningsregler, då är det också OK att börja boka rummet i almanackan
enligt användningsreglerna. Det räcker med ett medlemskap per lägenhet

Hälsningar
Styrelsen för Bolinders Hobbyverkstad
Har du frågor kan du skicka e-post till bolindershobbyverkstad@gmail.com
eller ring
Mats E Johansson (Mattis) 0762 360336