Gårdarna

För att säkerställa att olika utryckningsfordon och färdtjänst kan komma fram till portarna är det inte tillåtet att parkera på gårdarna. Du får dock ställa bilen på gården under i- och urlastning i max 30 minuter samt vid flytt. Parkeringsbolagen har rätt att bötfälla fordon som står parkerade på gårdarna längre än 30 minuter.
Föreningen besitter 2 st. gästparkeringar där gäster till medlemmarna kan stå kostnadsfritt med giltigt p-tillstånd i upp till 24h. I övrigt finns flera betalparkeringar i området.
Det är absolut förbjudet att köra eller parkera fordon på gräsmattorna eftersom gräset dör av detta.

Vill du snygga till bland buskar och växter är detta alltid uppskattat, men kontakta alltid styrelsen först!

Det är ej tillåtet att grilla med kolgrill på gårdarna. För regler kring grillning se information om grillning.