Försäkringar

Brf Måsen har fastighetsförsäkring från Trygg Hansa.

Kopplat till fastighetsförsäkringen är nedanstående tillägg som gäller kollektivt för samtliga
lägenheter:
1)Bostadsrättstillägg- försäkringen ersätter egendom för vilken
bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och eller föreningens stadgar är
underhållningsskyldig för. Ex. ytskikt
– försäkringen omfattar även fast inredning som bostadsrättshavaren själv bekostat. Ex.
trägolv och inglasad balkong.

2)Avskrivningselimineringsskydd
Om bostadsrättshavare drabbas av ersättningsbar skada från annan lägenhet/lokal än
sin egen och bostadsrättshavaren inte har någon del i orsaken till skadan värderas
återställandet av innehavarens fasta installerade egendom utan tillämpning av
åldersavdrag. För lägenhet där skadan startar är åldersavdraget begränsat till 10.000
kronor.
Skadeexempel: En vattenskada uppstår i lägenhet 1 och sprider sig vidare till lägenhet 2.
Parketten i lägenhet 1 är 15 år gammal och i lägenhet 2 är den 13 år gammal.

Skadereglering: En vanlig försäkring ersätter skadan med avdrag för åldersavdrag för
såväl arbete som materiel. För lägenhet 1 är avdraget 25% och för lägenhet 2 15%.
Avskrivningselimineringsskyddet gör att åldersavdraget för lägenhet 1 är max 10.000
kronor samt att det för lägenhet 2 ej sker något åldersavdrag.

För föreningen är det en trygghet att veta att samtliga medlemmar därmed har en bra försäkring för sin bostadsrätt. Om Du idag har ett bostadsrättstillägg kopplat till din vanliga hemförsäkring kan du om du så önskar, säga upp det tillägget. Föreningens kollektiva försäkring gäller från och med den 1 mars 2009.