Farligt avfall

Farligt avfall får ej kastas i föreningens återvinningsrum eller soprum. Det finns inga kärl avsedda för detta.

Har du fler än 3 objekt som måste kastas kan kommunen komma och hämta dessa avgiftsfritt.

Se kommunens hemsida för mer information.

Exempel på farligt avfall:

 • Färg, lack och lim – målarfärg (lösningsmedels- och vattenbaserad), intorkade färgrester, latex- och oljefärger, lasyr, spackel, fogmassa, kitt, fernissa, lack, nagellack, lim, klister
 • Olja – spillolja, smörjolja, motorolja, linolja, frityr- och matolja i större mängd
 • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, penseltvätt, bensin, fotogen, terpentin, aceton, T-sprit, tändvätska, spolarvätska
 • Bekämpningsmedel – insektsmedel, ogräsmedel, träskyddsmedel, båtbottenfärger
 • Rengöringsmedel – maskindiskmedel, avfettningsmedel, ungsrengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, blekmedel, propplösare, klorin, polish, silverputs, ammoniak
 • Sprayburkar – exempelvis sprayfärg, smörj- och låsolja, hårspray, impregneringsmedel
 • Glykol – kylarvätska, frostskyddsmedel
 • Fotokemikalier – fixermedel, framkallningsvätska
 • Lut, soda och syror
 • Kvicksilver – termometrar, barometrar
 • Cigarett- och braständare — med eller utan gas
 • Bly – exempel gardintyngder