Andrahandsuthyrnig av bostadsrättslägenhet i Brf Måsen

Det finns både lagstadgade regler och regler i föreningens stadgar som gäller för andrahandsuthyrning av lägenheter i Brf Måsen. Om en medlem önskar hyra ut i andra hand så rekommendrar styrelsen att ni läser våra stadgar, följer anvisningarna nedan och att ni även söker information externt för vad som t.ex. gäller med era försäkringar, hyrans storlek o.s.v.

Observera att all form av andrahandsuthyrning måste godkännas av Styrelsen i Brf Måsen. Styrelesen har rätt att dra in er nyttjanderätt av lägenheten om uthyrning sker utan att tillstånd givits.

Brf Måsens stadgar: Länk till stadgar

När får man hyra ut i andra hand?

Det är tillåtet att hyra ut i andra hand men medlem måste uppvisa rimliga skäl. Exempel på skäl är arbete på annan ort, studier, militärtjänst, sjukdom etc.

Ansökan om andrahandsuthyrning

I god tid innan uthyrningen ska en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Styrlesen kommer att bearbeta ansökan på det nästkommande ordinarie styresemötet efter att ansökan mottagits. Styrelsens möten sker normalt en gång per månad.

Ansökningsblankett: Länk till ansökan om andrahandsuthyrning

Skicka ansökan via epost till styrelsen(snabel-a)brfmasen.se

Övriga vilkor och viktiga saker att beakta

Maximal hyrestid är 12 månader. Därefter kan ny ansökan göras för förlängning om 12 månader.
Uthyrning ”tills vidare” är inte tillåten.

Innan hyrestiden börjar bör ett andrahandskontrakt upprättas. Detta är för allas säkerhet även om uthyrningen avser en nära vän eller en kortare period.

Även för uthyrning kortare tid t.ex. någon enstaka natt, över en helg etc, krävs styrelsens godkännande.

Uthyraren har ansvaret

Uthyraren har ansvar för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandsgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren bli varnad och i slutändan riskera att mista sin nyttjanderätt.