Ordningsregler

Ordningsregler för Brf Måsen

Enligt bostadsrättslagen 7 kap. 9 § har bostadsrättshavaren skyldighet att ”rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överenskommelse med ortens sed meddelar”.

 1. Ta väl hand om och vårda föreningens egendom. Hjälp till att bevara föreningens gemensamma ytor och undvik därför att gå och cykla över gräsmattor och planteringar.
 2. Om det i lägenheten uppstår skada av akut art ska du kontakta ditt försäkringsbolag för bedömning av vidare åtgärder. Om försäkringsbolaget så tillåter kan du eventuellt kontakta JM Kundservice/ Felanmälan, se under flik 9 i Bostadspärmen. Observera att JM:s garantitid löpte ut den 15 maj 2009 och om inte försäkringsbolaget står för kostnaden måste du göra det själv. 
 3. I lägenheten får inte utföras sådan verksamhet som kan störa övriga lägenhetsinnehavare.
 4. Endast hushållssopor får slängas i soprum med kärl avsedda för detta. Sedan den 1 juni 2009 kan vi Källsortera i huset som är avsett för detta. Följ de instruktioner som finns i anslutning till varje kärl och lägg inget annat där. Små batterier och glödlampor finns det också kärl för men andra elartiklar och sådant som räknas som grovsopor skall lämnas till kommunens återvinningsstation.
 5. Dina husdjur får inte föra oljud eller vara till obehag för dina grannar.
 6. Det är förbjudet för husdjur att vistas på föreningens gård utan koppel.
 7. a) Grillning med kolgrill är förbjudet
  b) Grillning på balkong får endast ske med elektrisk grill.
  c) Grillning för boende i markplanet får ske med elektrisk grill och med gasolgrill på säkert avstånd från huset. *Tillägg från 2009-09-03:  För medlemmar i markplanet får grillning endast ske vid häcken som avgränsar bostadsrätten mot föreningens allmänna markområde längst ut från fastigheten. Detta för att minimera att lukt och rök från grillningen stiger upp till ovanförliggande lägenheter.
 8. Parabolantenn och utomhusantenn får ej sättas upp utan att inhämta styrelsens godkännande.
 9. Personliga ägodelar som barnvagnar, cyklar, entrémattor, sopor, annat skräp etc. skall hållas borta från trapphus, entré och gård. Detta pga. av brandrisk och för att inte hindra utrymningsvägar och städning.
 10. Du får inte piska mattor, möbler eller dylikt på balkonger, i trappuppgångar eller i entréer.
 11. Rökning är förbjuden i föreningens allmänna utrymmen samt utanför entréer.
 12. Det är inte tillåtet att borra, spika i väggarna eller utföra andra störande sysslor mellan 22:00 och 08:00.
 13. Musik ska spelas på en ljudnivå som inte stör dina grannar. Sätt gärna en lapp i entrén om du ska ha fest.
 14. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, uteplats, fönster eller på gården.
 15. Parkering av motorfordon, släp- eller husvagn får endast ske på avsedda parkeringsplatser då de annars hindrar utryckningsfordon samt tillfällig i- och urlastning för boende i fastigheten.
 16. Anslagstavlan bör användas för meddelanden, ej annonsering.
 17. Dessa Ordningsregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

2009-09-04
Styrelsen Brf Måsen