Underhållsplan

Bostadsrättsföreningen upprätthåller en mångårig plan för underhåll av fastigheterna. Detta görs för att möjliggöra ekonomisk planering och för att i god tid förbereda eventuella större arbeten. Underhållsplanen redovisas här för att ge alla en uppfattning om vad som kan förväntas i form av fastighetsunderhåll.

Underhållplan Brf Måsen: Länk